Låve på Årønes
transformasjon av eldre låve til sportfarm for DID Adventures. Se VIDEOPRESENTASJON