NAUST REKSTEREN
prosjektering av naust med fleksible porter og lemmer på Haukefær, Reksteren