FEISTEINVEIEN
tilbygg på enebolig i Stavanger, under bygging, 2010-2013